Kit digital

Programa de subvencions per a autònoms i pimes

¿Què és el Programa Kit Digital?

El Kit Digital o Digital Toolkit, és un programa públic d’ajudes econòmiques finançat pels fons Next Generation EU dirigit a autònoms i pimes d’Espanya que contribuirà a l’adopció de solucions tecnològiques per a la seva digitalització.

3.067 M €     Període d’execució: 2022-2023 

Publicades les bases reguladores de l’ajuda: Descarregar aquí

Beneficiaris

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientada a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms que pertanyin a qualsevol sector o topologia de negoci. Si l’empresa beneficiària compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podrà disposar d’un bo digital per a accedir a les solucions de digitalització.
SEGMENTS DE BENEFICIARIS Import bono digital
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 12.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats 6.000 €
Segment III. Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’auto ocupació 2.000 €

Solucions incloses

Lloc web i presència en internetMés informació

WEB CORPORATIVA
CATEGORIA: LLOC WEB I PRESÈNCIA EN INTERNET

Creació de web de marca sobre plantilla WordPress adequada per al client.

Inclou:

 • Estudi del sector i de la marca
 • Mapa web (estructura): MENÚ / QUI SOM / SERVEIS (5 màxim) / CONTACTE
 • Aplicació de logos, colors, tipografies… de la marca
 • Adaptació a format responsive
 • Programació web
 • Web en un idioma
 • Google Analytics i Google Webmasters.

SEGMENTS DE GRANDÀRIA DE BENEFICIARIS Al QUAL VA DIRIGIT: I, II, y, III.
RANG DE PREUS DE LA SOLUCIÓ: 850 – 2500 €

WEB CORPORATIVA A MIDA
CATEGORIA: LLOC WEB I PRESÈNCIA EN INTERNET

Creació de web personalitzada que generi experiències positives i memorables per als clients, segons les necessitats estratègiques de cada marca.

Inclou:

 • Assessorament i estudi previ
 • Definició d’objectius de la web
 • Creació de Mapa web
 • Plantilla predefinida de disseny
 • Implementació de plantilla predefinida
 • Estudi i disseny de la web en diferents formats, adaptació a responsive
 • Programació web
 • Web en dos o més idiomes
 • Google Analytics i Google Webmasters.

SEGMENTS DE GRANDÀRIA DE BENEFICIARIS Al QUAL VA DIRIGIT: I, II, y, III.
RANG DE PREUS DE LA SOLUCIÓ: 2600 – 4500 €

Comerç electrònicMés informació

ECOMMERCE
CATEGORÍA: COMERÇ ELECTRÒNIC

Les pàgines web actualment no sols serveixen d’aparador en línia sinó que són una eina clau integrada en l’estratègia empresarial i el procés de venda. Aquesta ecommerce, et permetrà captar clients, generar nous contactes, tancar vendes de productes i treballar la relació marca-client.

Ideem i creem funcionalitats diferents per a cada projecte, segons les necessitats estratègiques de cada projecte.

Inclou:

 • Assessorament i estudi previ
 • Definició d’objectius de la web
 • Creació de Mapa web
 • Definició de les pàgines de la ecommerce
 • Procés de sincronització de dades amb ERP
 • Gestió de productes
 • Definició de fórmula de pagament i enviament
 • Creació de la web
 • Estudi i disseny de la web en diferents formats, adaptació a responsive
 • Programació web
 • Web en dos o més idiomes
 • Google Analytics i Google Webmasters

SEGMENTS DE GRANDÀRIA DE BENEFICIARIS Al QUAL VA DIRIGIT: I, II, y, III.
RANG DE PREUS DE LA SOLUCIÓ: 2500 – 7000 €

Gestió clientsMés informació

PROGRAMA DE GESTIÓ: CLIENTS
CATEGORIA: GESTIÓ DE CLIENTS

Digitalització i optimització de la gestió de les relacions comercials amb els clients, mitjançant un programa de gestió a mesura.

SEGMENTS DE GRANDÀRIA DE BENEFICIARIS Al QUAL VA DIRIGIT: I, II, y, III.

RANG DE PREUS DE LA SOLUCIÓ: 1800 – 10000 €

Business intelligent i AnalíticaMés informació

BUSINESS INTELLIGENCE I ANALÍTICA
CATEGORIA: BUSINESS INTELLIGENCE I ANALÍTICA

Explotació de dades de l’empresa per a la millora dels processos de presa de decisions.

Inclou:

 • Integració de dades amb altres bases de dades
 • Emmagatzematge de dades de com a mínim 1Gb per usuari
 • Creació de panells de dades estructurades i visuals
 • Exportació de dades

SEGMENTS DE GRANDÀRIA DE BENEFICIARIS Al QUAL VA DIRIGIT: I, II, y, III.
RANG DE PREUS DE LA SOLUCIÓ: 3000 – 5000 €

Gestió de processosMés informació

PROGRAMA DE GESTIÓ: PROCESSOS COMERCIALS
CATEGORIA: GESTIÓ DE PROCESSOS

Digitalització i optimització de la gestió dels processos de negoci mitjançant un programa de gestió a mesura. Inclou la gestió de: comptabilitat i finances, facturacions, projectes, inventaris, compres i pagaments, RH i Logística, entre altres.

SEGMENTS DE GRANDÀRIA DE BENEFICIARIS Al QUAL VA DIRIGIT: I, II, y, III.
RANG DE PREUS DE LA SOLUCIÓ: 1800 – 10000 €

Factura electrònicaMés informació

FACTURA ELECTRÒNICA
CATEGORIA: FACTURA ELECTRÒNICA

Amb aquesta solució podràs tenir digitalitzat el flux d’emissió de les factures als teus clients.

FUNCIONALITATS I SERVEIS

 • Factures en format estructurat: tindràs la possibilitat emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per a facilitar el seu tractament automatitzat
 • Factures il·limitades: podràs emetre un nombre il·limitat de factures
 • Clients il·limitats: tindràs la capacitat d’enviar factures a un nombre il·limitat de clients
 • Productes o serveis il·limitats: podràs crear un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg
 • Enviament de factures per correu electrònic: la solució implantada per l’Agent Digitalitzador de la teva elecció et possibilitarà enviar factures directament per correu electrònic
 • Personalització de factures: les factures seran personalitzables, incloent la selecció del teu logotip
 • Còpia de seguretat periòdiques: podràs realitzar còpies de seguretat, amb possibilitat d’una periodicitat diària
 • 1GB Emmagatzematge/Històric de factures: tindràs un emmagatzematge de, almenys, 1GB per a les factures
 • Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar de APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual
 • Control de venciment de les factures: tindràs un sistema de control del venciment de les factures
 • Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació

SEGMENTS DE GRANDÀRIA DE BENEFICIARIS Al QUAL VA DIRIGIT: I, II, y, III.
RANG DE PREUS DE LA SOLUCIÓ: 500 – 1000 €

CiberseguretatMés informació

CIBERSEGURETAT

CATEGORIA: CIBERSEGURETAT

Es proporciona a les empreses beneficiàries seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels empleats.

FUNCIONALITATS I SERVEIS

 • Antimalware: la solució proporciona una eina que analitzi el dispositiu, la memòria interna i els dispositius d’emmagatzematge externs.
 • Antispyware: la solució proporciona una eina que detecti i eviti el malware espia.
 • Correu segur: la solució proporciona eines d’anàlisi del correu electrònic amb les característiques següents:
  • Antispam: amb detecció i filtre de correu no desitjat.
  • Antiphishing: amb detecció de correus amb enllaços o codi maliciós que se sospita serveixin per robar credencials.
 • Navegació segura:
  • Control de continguts
  • Antiadware
 • Anàlisi i detecció d’amenaces: la solució permet conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.
 • Monitoratge de la xarxa: la solució proporciona eines que analitzin el trànsit de xarxa i alertin d’amenaces.
 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: es fa una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de firmes de codi maliciós (malware) i altres dades per detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.
 • Requisits especials de formació: a més dels requisits de formació comuns, la formació impartida al beneficiari inclou una tutorització per a la configuració del programari de seguretat, també inclou un kit de conscienciació en ciberseguretat per complementar la solució amb habilitats de firewall humà.

SEGMENTS DE GRANDÀRIA DE BENEFICIARIS Al QUAL VA DIRIGIT: I, II, y, III.
RANG DE PREUS DE LA SOLUCIÓ: 125 – 6000 €

Comunicacions seguresMés informació

COMUNICACIONS SEGURES

CATEGORIA: COMUNICACIONS SEGURES

Es proporciona a les empreses beneficiàries seguretat a les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l’empresa.

FUNCIONALITATS I SERVEIS

 • SSL: la solució fa servir un protocol de capa de sockets segurs, per crear una connexió segura i xifrada.
 • Xifrat d’extrem a extrem: la solució mantè les comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.
 • Logs de connexió: la solució mantè un registre dels dispositius connectats a la xarxa privada de la pime.
 • Control d’accés: la solució permet la connexió a la xarxa privada de la pime exclusivament als dispositius autoritzats per l’empresa.
 • Dispositius mòbils: la solució està disponible per utilitzar-la des de dispositius mòbils.
 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: es fa una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de firmes de codi maliciós (malware) i altres dades per detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

SEGMENTS DE GRANDÀRIA DE BENEFICIARIS Al QUAL VA DIRIGIT: I, II, y, III.
RANG DE PREUS DE LA SOLUCIÓ: 125 – 6000 €

Gestió de xarxes socialsMés informació

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

CATEGORIA: GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

S’impulsa la promoció de les empreses beneficiàries a les xarxes socials

FUNCIONALITATS I SERVEIS

 • Social Media Plan: definició i implementació d’una estratègia de xarxes socials alineades amb els objectius de l’empresa beneficiària, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, a la vegada que fidelitzi als usuaris que ja ho siguin.
 • Monitoratge de xarxes socials: monitoratge i control periòdic per mitjà de mètriques de l’impacte de les accions, per quantificar resultats i comprovar si es van complint els objectius marcats al pla estratègic.
 • Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media: anàlisi dels diferents canals a xarxes socials per optimitzar el rendiment.
 • Gestió d’una xarxa social: administració del perfil de l’empresa beneficiària a, almenys, una xarxa social.
 • Publicació de posts setmanals: publicació, per part de l’agent digitalitzador, d’un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

SEGMENTS DE GRANDÀRIA DE BENEFICIARIS Al QUAL VA DIRIGIT: I, II, y, III.
RANG DE PREUS DE LA SOLUCIÓ: 2000 – 2500 €

Serveis i eines d'oficina virtualMés informació

SERVEIS I EINES D’OFICINA VIRTUAL

CATEGORIA: SERVEIS I EINES D’OFICINA VIRTUAL

S’implanten solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els treballadors de les empreses beneficiàries.

FUNCIONALITATS I SERVEIS

 • Col·laboració en equips de treball: la solució permet una gestió àgil i eficient dels equips per al desenvolupament de projectes de forma col·laborativa, compartir recursos i/o coneixements, dotar d’eines per a la interacció dels equips en els processos d’ideació o resolució de problemes, així com la configuració i personalització de fluxos de treball, etc.
 • Emmagatzemar i compartir fitxers: la solució proveeix 1 TB d’emmagatzematge.
 • Compatibilitat amb dispositius mòbils.
 • Calendari i agenda: la solució permet organitzar un calendari i les tasques previstes

SEGMENTS DE GRANDÀRIA DE BENEFICIARIS Al QUAL VA DIRIGIT: I, II, y, III.
RANG DE PREUS DE LA SOLUCIÓ: 250 – 12000 €

MarketplaceMés informació

MARKETPLACE

CATEGORIA: MARKETPLACE

Ajudar-te a dirigir les teves referències i productes per incrementar el teu nivell de ventes, optimitzant els recursos existents, elegint els canals de distribució adequats i adaptant les teves referències i productes a les necessitats externes.

FUNCIONALITATS I SERVEIS

 • Estudi previ d’alternatives i alta a la plataforma: la solució inclou la obertura de compte i alta del teu perfil en, al menys, una plataforma de Marketplace i en, al menys, un país.
 • Anàlisi de la competència: la solució onclou la realització d’una investigació de mercat focalitzada en les característiques dels teus competidors per millorar el teu procés de presa de decisions i ajudar-te a assolir una posició competitiva.
 • Diseñy i definició de l’estratègia de negoci: la solució inclou la generació de l’estratègia de negoci per aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.
 • Producció del catàleg de referències: anàlisi de les categories a comercialitzar per seleccionar, al menys, deu productes alineats amb l’estratègia de negoci, llevat que no disposis d’aquest número, en aquest cas podrà ser menor.
 • Creació del contingut del listing: definició de, al menys, deu descripcions del catàleg de referències, llevat que no disposis d’aquest número, en aquest cas podrà ser menor.
 • Alta de referències: càrrega de, al menys, deu referències, i les seves respectives descripcions i fotografies, a la plataforma, llevat que no disposis d’aquest número, en aquest cas podrà ser menor, acompanyada de la descripció i fotografia individual de cada producte.

E’importe de l’ajuda no inclourà el cost associat a la suscripció o alta a la plataforma de Marketplace ni els costos variables associats a la venda de les referències donades d’alta a la plataforma.

SEGMENTS DE GRANDÀRIA DE BENEFICIARIS AL QUALVA DIRIGIT: I, II, y, III.
RANG DE PREUS DE LA SOLUCIÓ: 2000 €

Presència avançada a InternetMés informació

PRESÈNCIA AVANÇADA A INTERNET

CATEGORIA: PRESÈNCIA AVANÇADA A INTERNET

El principal objectiu d’aquesta categoria és la prestació de funcionalitats i/o serveis que assegurin el teu posicionament a internet, augmentant el teu abast de potencials clients i incrementant el tràfic de visites en la teva/es plataforma/es.

FUNCIONALITATS I SERVEIS

 • Posicionament bàsic a internet: la solució posiciona la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de la teva empresa als principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Anàlisi de parakules clau: Gestió, búsqueda i anàlisi de paraules amb el fi de desenvolupar estratègies útils per a que els buscadors classifiquin el contingut i ajudin als usuaris a trobar resultats rellevants per a les seves consultes.
 • Anàliside la competència: la solució inclou un anàlisi mensual de la competència per a informar-te de la teva situació davant d’altres competidors.
 • SEO On-Page: la solució ofereix un servei mínim de dos pàgines o apartats SEO On-Page, optimitzant l’estructura i el contingut intern per a millorar la posició natural del teu pyme a buscadors, així com l’indexació i jerarquització del contingut.
 • SEO Off-Page: la solució proveeix aquest servei, que comportarà la execució d’accions fora de l’entorn del lloc web per a millorar el teu posicionament orgànic.
 • Informes mensuals de seguiment: la solució inclou un report mensual dels resultats de les accions executades per a generar consciència de l’evolució i la repercusió de les mateixes en la presència a internet del teu negoci.

SEGMENTS DE GRANDÀRIA DE BENEFICIARIS AL QUAL VA DIRIGIT: I, II, y, III.
RANG DE PREUS DE LA SOLUCIÓ: 2000 €

CATEGORIES Entre 1 i 2 treballadors Entre 3 i 9 treballadors Entre 10 i 49 treballadors
Lloc web i presència en internet 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Comerç electrònic 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Gestió de Clients 2.000 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari) 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Business Intelligence i analítica 1.500 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari) 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Gestió de Processos 500 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 3 usuaris) 6.000 € (inclou 3 usuaris)
Factura electrònica 500 € (inclou 1 usuari) 1.000 € (inclou 3 usuaris) 1.000 € (inclou 3 usuaris)
Ciberseguretat 125 €/usuari (fins a 2 dispositius) 125 €/usuari (fins a 9 dispositius) 125 €/usuari (fins a 48 dispositius)
Comunicacions segures 125 €/usuari (fins a 2 dispositius) 125 €/usuari (fins a 9 dispositius) 125 €/usuari (fins a 48 dispositius)
Gestió de xarxes socials 2.000 € 2.500 € 2.500 €
Serveis i eines d’oficina virtual 250 €/usuari (fins a 2 dispositius) 250 €/usuari (fins a 9 dispositius) 250 €/usuari (fins a 48 dispositius)
Marketplace 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Presència avançada a Internet 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Contacta amb nosaltres

  TRACTAMENT DE DADES DE CLIENTS *

  Accepto i he llegit TRACTAMENT DE DADES DE CLIENTS

  Clausula informativa: Millorsoft Solucions de Hardware, S.L.U - NIF: B25698333 Dir. postal: C/ Riu Besos, 18-24, 25001 LLEIDA Telèfon: 973118257 Correu elect: adria@mshservice.com En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació d'aquest. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.