Instal·lacions

Li garantim la seva funcionalitat, equiparem tots els equips amb la millor qualitat, farem un seguiment i el manteniment d’ells per assegurar-nos que tots els equips, servidors i totes les instal·lacions vagin correctament.

Tota mena d'equips informàtics

Contacti amb nosaltres i li prepararem el pressupost més ajustat possible.
Preparem servidors de dades, servidors de domini i servidors de comunicacions

Servidors

Còpies de seguretat

Instal·lació d’armaris rack

Instal·lació de switchs i cablejat de xarxa

Instal·lació d’equips de seguretat tipus Sonicwall, Netgear

Configuració de VPNs

Configuració accés per Escriptori remot