Organitza el treball dels teus tècnics

Planifica les tasques diàries de cada tècnic, assigna’ls els serveis pendents i rep en temps real l’estat de cada visita.

Cada tècnic podrà conèixer les ordres que té i executar totes les tasques administratives necessàries, com ara indicar l’estat de la reparació, observacions importants, el cost del material nou que ha necessitat, concertar una nova visita i moltes opcions més.

Gestió de serveis i ordres 

La central i el treballador quedaran informats en tot moment, augmentant d’aquesta manera el rendiment i un major control dels treballs realitzats.