Hardware i sistemes

Dins dels nostres valors de compromís amb els clients els assessorem quan sigui necessari perquè la seva gestió de IT sigui la més senzilla i competent possible, assistint a reunions i coordinant si és necessària intervenció o implantacions amb altres proveïdors siguin de hardware o software.

Els Nostres Serveis

Instal·lació i configuració

Realitzem els canvis necessaris al programari per a adaptar-lo a les seves necessitats configurant les opcions i formats d'impressió.

Formació

Preparem al personal per a obtenir el millor del programari i aprofitar tot el seu potencial.

Programació a mida

Podem millorar el programari per a adaptar-lo a totes les seves necessitats, ja que disposem de programadors especialitzats en això.

Suport

Mantenim al dia el programari i atendrem les seves consultes i incidències de manera professional.