manteniment-millorsoft

INSTALACIONS DE HARDWARE I SOFTWARE

– Preparem servidores dades, servidors de domini i servidors de comunicacions.
– Granges de servidors.
– Còpies de seguretat.
– Instal·lació d’armaris rack.
– Instal·lació de switches i cablejat de xarxa.
– Instal·lació d’equips de seguretat tipus Sonicwall, Netgear.
– Configuració VPNs.
– Configuració servidors Citrix.

Li garantitzem la seva funcionalitat, equiparem tots els equips amb la millor qualitat, farem un seguiment i el manteniment d’ells per assegurar-nos de que tots els equips, servidors i totes les instal·lacions vagin correctament.

Demani pressupost sense compromís.